• Finansowanie dla Firm
 • Usł‚ugi Prawne
 • Doradztwo Gospodarcze

Nasze Usługi

Szeroki katalog naszych usł‚ug można podzielić‡ na 3 główne kategorie: Finansowanie dla firm, Doradztwo gospodarcze, Usługi prawne


Tym co nas wyróżnia jest kompleksowa obsł‚uga we wszystkich oferowanych dziedzinach w jednym miejscu. Gwarantuje to oszczę™dność‡ czasu, pieniędzy oraz zapewnia opracowanie i wdrożenie spójnej i jednolitej koncepcji.

image1

Finansowanie dla firm - oprócz standardowej oferty takiej jak:

 • Kredyty inwestycyjne
 • Kredyty obrotowe
 • Leasingi

Zawiera również produkty typu:
 • forfaiting,czyli finansowanie eksportu
 • akredytywy
 • gwarancje bankowe
 • faktoring
 • venture capital
 • wykup menadżerski i lewarowy

Wieloletnie doś›wiadczenie w branży finansowej pokazał‚o, że rynek kredytów firmowych jest bardzo sł‚abo rozwinię™ty i brakuje kompetentnych i doś›wiadczonych osób w tym zakresie. Nie wiele osób zdaje sobie sprawę™ z faktu, że zakoń„czone sukcesem finasowanie bardzo czę™sto wymaga pracy z zakresu doradztwa gospodarczego, prawnego, a niejednokrotnie przeprowadzenia restrukturyzacji przedsię™biorstwa. Nasz profesjonalizm wynikający z wiedzy i doś›wiadczenia oraz zespoł‚u sprawdzonych partnerów jest kluczem do sukcesu w realizowaniu zadań przedstawionych przez Klienta.

image1

Doradztwo gospodarcze - Usł‚ugi w tym zakresie stanowią:

 • Restrukturyzacje przedsię™biorstw
 • Restrukturyzacja wierzytelnoś›ci bankowych
 • Sporządzanie Biznes Planów
 • Sporządzanie Ekspertyz Nieruchomoś›ci
 • Doradztwo w zakresie sporządzania wycen przedsię™biorstw
 • Wywiadownia gospodarcza
 • Audyt przedsiębiorstw

Elementy te stanową fundament współ‚pracy z Klientem obejmuje bardzo szeroki wachlarz usĹług. Rozpoczyna się™ od wstę™pnego audytu przedsię™biorstwa poprzez przeprowadzenie wywiadu, który ukazuje nam najważniejsze potrzeby. Na tej podstawie przygotowujemy indywidualną koncepcję™, która po akceptacji wdrażamy w życie i skutecznie ją obsł‚ugujemy oraz zarządzamy.

image1

Usługi prawne - Ś›wiadczymy je we wszystkich dziedzinach związanych z prowadzeniem dział‚alnoś›ci gospodarczej. Wspólnie z zespoł‚em prawników (w skł‚ad którego wchodzą Radca Prawny, Notariusz, Adwokat)

Opracowujemy, wdrażamy i obsługujemy takie projekty jak:

 • Przekształ‚cenia formy prawnej dział‚alnoś›ci
 • Windykacja wierzytelnoś›ci
 • Rozwiązania prawne dla przedsiębiorców obejmujące zabezpieczenie interesów wł‚aś›ciciela
 • optymalizacje podatkowe
 • Prywatne zagadnienia przedsiębiorców